<noscript id="mf0tg"><div id="mf0tg"></div></noscript>
<optgroup id="mf0tg"><small id="mf0tg"></small></optgroup>
<code id="mf0tg"></code>
<li id="mf0tg"><ins id="mf0tg"></ins></li>
<sup id="mf0tg"></sup>
您的位置£º首页 > 环球视野

视频信息

爱思英语编者按£º当犯人被宣判死刑的时候£¬ 他们会面对什么样的终极惩罚呢£¿英国议员Michael Portillo做的一系列关于死刑的调查和探访¡£ 他希望死刑可以更加人性化£¬减少被死刑者的痛苦£¬于是他就绞刑¡¢电椅¡¢注射死¡¢毒气等都做了调查£¬甚至亲身尝试了毒气和缺氧死£¬£¨当然最后没有死£¬不过还是挺危险的£©£¬想要找出一种最人性化的没有痛苦的死刑?#32478;½¡?/div>
ϲÀֲʿª½±ÐÅÏ¢
<noscript id="mf0tg"><div id="mf0tg"></div></noscript>
<optgroup id="mf0tg"><small id="mf0tg"></small></optgroup>
<code id="mf0tg"></code>
<li id="mf0tg"><ins id="mf0tg"></ins></li>
<sup id="mf0tg"></sup>
<noscript id="mf0tg"><div id="mf0tg"></div></noscript>
<optgroup id="mf0tg"><small id="mf0tg"></small></optgroup>
<code id="mf0tg"></code>
<li id="mf0tg"><ins id="mf0tg"></ins></li>
<sup id="mf0tg"></sup>